This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Всеки допълнителен слой - това е допълнително ниво на сигурност на вашия покрив. Многослойна керемида - това е гаранция за сигурност на вашия дом за десетилетия.
Сигурност
с всеки слой
Многослойната керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" има неповторим триизмерен цвят, което създава привлекателен обем на целия покрив.
Триизмерни
цветове
Благодарение прилагането на едрозърнестия базалтов гранулат, гъвкавата керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" е надеждно защитена от механични повреди и климатични въздействия.
Базалтово
покритие
Ние предлагаме официална гаранция за гъвкавата керемида от 10 до 60 години в зависимост от серията.
Гаранция
Да се разбере повече за керемидите SHINGLAS
Гъвкавата керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" - е гаранция за комфорт и безопасност на Вашия дом! 

Гъвкавата керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" подчертава индивидуалността и архитектурния стил на всяка сграда.  Освен това, ние предлагаме гаранция за керемидите до 60 години в зависимост от серията! 

Заводите за производство на мек покрив SHINGLAS са сертифицирани по международен стандарт ISO 900:2008 «Системи за мениджмънт на качеството. Изисквания». 


Това е официален документ, потвърждаващ съответствието на качеството на изработките и услугите на предприятието със строгия стандарт за качество ISO. В завода Шинглас, с помощта на компютърна система за управление, се контролира целия технологичен процес, няколко пъти през денонощието се проверява качеството на материала, излязъл от конвейра. Ние използваме само най-добрата суровина от най-големите доставчици на Европа.  

Основата на мекия покрив е направена от стъклоплатно. Отдолу и отгоре тя е обкръжена с подобрен битум. Горният (лицев) слой се произвежда с базалтово напръскване, отдолу има слой студоустойчива основа, произведена от битумно-полимерен материал. Сертификацията в Европа е задължителна процедура, през която преминава продукцията, доставяна за експорт. Битумната керемида  SHINGLAS е единствената в Русия, имаща маркировка за съответствие към евронормите.