This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Всеки допълнителен слой - това е допълнително ниво на сигурност на вашия покрив. Многослойна керемида - това е гаранция за сигурност на вашия дом за десетилетия.
Сигурност
с всеки слой
Многослойната керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" има неповторим триизмерен цвят, което създава привлекателен обем на целия покрив.
Триизмерни
цветове
Благодарение прилагането на едрозърнестия базалтов гранулат, гъвкавата керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" е надеждно защитена от механични повреди и климатични въздействия.
Базалтово
покритие
Ние предлагаме официална гаранция за гъвкавата керемида от 10 до 60 години в зависимост от серията.
Гаранция
Каталог на керемидите
Удобен и бърз избор на керемиди с възможност за купуване направо от сайта