Всеки допълнителен слой - това е допълнително ниво на сигурност на вашия покрив. Многослойна керемида - това е гаранция за сигурност на вашия дом за десетилетия.
Сигурност
с всеки слой
Многослойната керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" има неповторим триизмерен цвят, което създава привлекателен обем на целия покрив.
Триизмерни
цветове
Благодарение прилагането на едрозърнестия базалтов гранулат, гъвкавата керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" е надеждно защитена от механични повреди и климатични въздействия.
Базалтово
покритие
Ние предлагаме официална гаранция за гъвкавата керемида от 10 до 60 години в зависимост от серията.
Гаранция
Каталог на керемидите
Удобен и бърз избор на керемиди с възможност за купуване направо от сайта