This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Кошница0 грн.

Всеки допълнителен слой - това е допълнително ниво на сигурност на вашия покрив. Многослойна керемида - това е гаранция за сигурност на вашия дом за десетилетия.
Сигурност
с всеки слой
Многослойната керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" има неповторим триизмерен цвят, което създава привлекателен обем на целия покрив.
Триизмерни
цветове
Благодарение прилагането на едрозърнестия базалтов гранулат, гъвкавата керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" е надеждно защитена от механични повреди и климатични въздействия.
Базалтово
покритие
Ние предлагаме официална гаранция за гъвкавата керемида от 10 до 60 години в зависимост от серията.
Гаранция