Реновиране на стария покрив

Реновиране на стария покрив

Да се обнови стария покрив с многослойната керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS" е вече лесно и просто.  
  

С течение на времето всеки един покрив губи своя първоначален вид и едновременно се влошават експлоатационните характеристики на тази част от сградата. При някои покривни покрития различни видове "болести" започват по-рано, при други - по-късно. Необходимостта от ремонт на покрива възниква по силата на най-различни причини:  продължителна експлоатация, негативно въздействие на външната среда, грешки при монтирането, използване на некачествени материали при монтаж на покрива и т.н. Така или иначе, ремонтът на покрива, макар и неприятна, е неизбежна процедура. 

Компанията "ТехноНИКОЛ" имаща голям опит в работата на пазара на покривните материали, предлага цял ред ефективни решения за бърз и икономичен ремонт и реновиране на покрива с използване на гъвкава керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS".

Препоръчваме Ви да се запознаете с видеоинструкциите за смяна на старите покривни покрития с гъвкава керемида "ТехноНИКОЛ SHINGLAS":

1. Смяна на метална керемида с гъвкава керемида

2. Смяна на фалцов покрив с гъвкава керемида 


3. Смяна на стар покрив с многослойна керемида 


4. Смяна на шифер с многослойни керемиди